วิธีตั้งค่าเมื่อการบำรุงรักษาอัตโนมัติเริ่มขึ้นใน Windows 10

การบำรุงรักษาอัตโนมัติคือเมื่อ Windows เรียกใช้การอัปเดตซอฟต์แวร์การอัปเดต Windows การสแกนความปลอดภัยและการวินิจฉัยระบบตามกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ บริการนี้จะทำงานทุกวันหากคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ตามเวลาที่กำหนด

ในบทความวันนี้เราจะมาดูวิธีตั้งเวลาเริ่มต้นสำหรับการบำรุงรักษาอัตโนมัติรายวันใน Windows 10

ตั้งเวลาเริ่มต้นสำหรับการบำรุงรักษาอัตโนมัติรายวันในนโยบายกลุ่ม

วิธีนี้ใช้ได้กับ Windows Pro, Enterprise หรือ Education หากคุณมีเวอร์ชันสำหรับใช้งานที่บ้านให้ไปที่วิธีถัดไป

1.  เปิดนโยบายกลุ่ม: ในแถบค้นหาหรือในเมนูเรียกใช้ (เรียกใช้โดยกดปุ่ม Win + R) ป้อน  gpedit.msc แล้วกดปุ่ม Enter

2. ไปที่  Computer Configuration \ Administrative Templates \ Windows Components \ Maintenance Task Scheduler \  => เปิดตัวเลือก " Automatic Maintenance Activation Boundary "

3. วางจุดถัดจากเปิดใช้งานและป้อนค่าที่ต้องการในฟิลด์ขีด จำกัด การเปิดใช้งานการบำรุงรักษาปกติ คลิกที่ "ตกลงและปิดตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มภายใน

เวลามูลค่า
00:00 น2001-01-01T00: 00: 00 น
01:00 น2001-01-01T01: 00: 00 น
02:00 น2001-01-01T02: 00: 00 น
03:00 น2001-01-01T03: 00: 00 น
04:00 น2001-01-01T04: 00: 00 น
05:00 น2001-01-01T05: 00: 00 น
06:00 น2001-01-01T06: 00: 00 น
07:00 น2001-01-01T07: 00: 00 น
08:00 น2001-01-01T08: 00: 00 น
09:00 น2001-01-01T09: 00: 00 น
10:00 น2001-01-01T10: 00: 00 น
11:00 น2001-01-01T11: 00: 00 น
12:00 น2001-01-01T12: 00: 00 น
13:00 น2001-01-01T13: 00: 00 น
14:00 น2001-01-01T14: 00: 00 น
15:00 น2001-01-01T15: 00: 00 น
16:00 น2001-01-01T16: 00: 00 น
17:00 น2001-01-01T17: 00: 00 น
18:00 น2001-01-01T18: 00: 00 น
19:00 น2001-01-01T19: 00: 00 น
20:00 น2001-01-01T20: 00: 00 น
21:00 น2001-01-01T21: 00: 00 น
22:00 น2001-01-01T22: 00: 00 น
23:00 น2001-01-01T23: 00: 00 น

ตั้งเวลาเริ่มต้นสำหรับการบำรุงรักษาอัตโนมัติทุกวันในตัวแก้ไขรีจิสทรี

1.  ในแถบค้นหาหรือในเมนู Run (เรียกใช้โดยการกด Win + R) พิมพ์  regedit แล้วกด Enter

2.ไปที่เส้นทาง  HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Policies \ Microsoft \ Windows \ Task Scheduler \ Maintenance หากส่วน Windows ไม่มีส่วน Task Scheduler ให้คลิกขวาที่ส่วน Windows เลือก "New" => "Section" => ตั้งชื่อส่วนใหม่ Task Scheduler

คลิกขวาที่ส่วน Task Scheduler เลือก New => Section => ตั้งชื่อส่วนใหม่ Maintenance

3.คลิกที่ส่วนการบำรุงรักษา ด้วย  ปุ่มเมาส์ขวาเลือก "New" => "String Parameter" => ตั้งชื่อพารามิเตอร์ใหม่  Activation Boundary

4.เปิดพารามิเตอร์  Activation Boundary => ในช่อง "Value" ป้อนค่าที่ต้องการแล้วคลิก "OK"

เวลามูลค่า
00:00 น2001-01-01T00: 00: 00 น
01:00 น2001-01-01T01: 00: 00 น
02:00 น2001-01-01T02: 00: 00 น
03:00 น2001-01-01T03: 00: 00 น
04:00 น2001-01-01T04: 00: 00 น
05:00 น2001-01-01T05: 00: 00 น
06:00 น2001-01-01T06: 00: 00 น
07:00 น2001-01-01T07: 00: 00 น
08:00 น2001-01-01T08: 00: 00 น
09:00 น2001-01-01T09: 00: 00 น
10:00 น2001-01-01T10: 00: 00 น
11:00 น2001-01-01T11: 00: 00 น
12:00 น2001-01-01T12: 00: 00 น
13:00 น2001-01-01T13: 00: 00 น
14:00 น2001-01-01T14: 00: 00 น
15:00 น2001-01-01T15: 00: 00 น
16:00 น2001-01-01T16: 00: 00 น
17:00 น2001-01-01T17: 00: 00 น
18:00 น2001-01-01T18: 00: 00 น
19:00 น2001-01-01T19: 00: 00 น
20:00 น2001-01-01T20: 00: 00 น
21:00 น2001-01-01T21: 00: 00 น
22:00 น2001-01-01T22: 00: 00 น
23:00 น2001-01-01T23: 00: 00 น

นั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้ถ้าคุณรู้วิธีอื่น - เขียนความคิดเห็น! ขอให้โชคดี🙂