วิธีแสดงรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งทั้งหมดใน Windows 10

วันนี้เราจะมาดูวิธีการใน Windows 10 ในวิธีต่างๆในการแสดงรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งทั้งหมดและส่งออกไปยังไฟล์

แสดงรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งทั้งหมดและส่งออกไปยังไฟล์โดยใช้บรรทัดคำสั่ง

1.เปิดพรอมต์คำสั่ง

2.พิมพ์wmic printer list brief แล้วกด Enter เพื่อแสดงรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งทั้งหมด 

3.ในการบันทึกรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งทั้งหมดลงในไฟล์บนเดสก์ท็อปให้ป้อนคำสั่งwmic printer list brief> "% userprofile% \ Desktop \ servers.txt"แล้วกด Enter

แสดงรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งทั้งหมดและส่งออกไปยังไฟล์โดยใช้ PowerShell

1.เปิด PowerShell

2.ในการแสดงรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งทั้งหมดให้ป้อนคำสั่ง  Get-Printer | Format-Tableแล้วกด Enter

3.ในการบันทึกรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งทั้งหมดลงในไฟล์บนเดสก์ท็อปของคุณให้ป้อนคำสั่งGet-Printer | รูปแบบตาราง | Out-File "$ env: userprofile \ Desktop \ servers.txt"  แล้วกด Enter

ดูรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งทั้งหมดในการตั้งค่าระบบ

1.  เปิดเมนู "เริ่ม" และไปที่ "การตั้งค่า"

2.ไปที่ "อุปกรณ์" ทางด้านซ้ายเลือก "เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน" ทางด้านขวาคุณจะเห็นรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งทั้งหมด

ดูรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งทั้งหมดในการจัดการการพิมพ์

1.  ในแถบค้นหาหรือในเมนู Run (เรียกใช้โดยกดปุ่ม Win + R) ป้อนคำสั่ง  printmanagement.msc  แล้วกดปุ่ม Enter

2. ไปที่ "Print Servers" => เปิดเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายในเครื่อง => เครื่องพิมพ์

ดูรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งทั้งหมดในแผงควบคุม

1.  เปิด "แผงควบคุม": วิธีใดวิธีหนึ่ง - ในแถบค้นหาหรือในเมนูเรียกใช้ (เรียกใช้โดยกดปุ่ม Win + R) ป้อนคำสั่ง  ควบคุม  แล้วกดปุ่ม Enter

2.  ไปที่ "อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์"

3. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นคุณจะเห็นรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งทั้งหมด

ดูรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งทั้งหมดใน Device Manager

1.เปิด "Device Manager": ในแถบค้นหาหรือในเมนู run (เรียกใช้โดยกด Win + R) ป้อนdevmgmt.msc  แล้วกด Enter

2.เปิดคิวการพิมพ์เพื่อดูรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งทั้งหมด

ดูรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งทั้งหมดในโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์

1.  ป้อนexplorer shell ::: {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}ในแถบค้นหาหรือในเมนู Run (เรียกใช้โดยกด Win + R)   แล้วกด Enter

2.ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นคุณจะเห็นเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งทั้งหมด

นั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้ถ้าคุณรู้วิธีอื่น - เขียนความคิดเห็น! ขอให้โชคดี🙂