วิธีเปลี่ยนไฟล์เพจจิ้งใน Windows 10

ในบทความวันนี้เราจะมาดูวิธีจัดการไฟล์เพจหน่วยความจำเสมือนสำหรับแต่ละดิสก์ใน Windows 10

ตามค่าเริ่มต้น Windows 10 จะเลือกขนาดของไฟล์เพจโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถปรับขนาดได้ด้วยตนเอง

1.เปิด "System": คลิกขวาที่เมนู "Start" แล้วเลือก "Run" หรือกดปุ่ม Win + R บนแป้นพิมพ์ป้อนคำสั่ง  ระบบควบคุม แล้วกดปุ่ม Enter

2.ทางด้านซ้ายคลิกที่ "การตั้งค่าระบบขั้นสูง"

3.ในแท็บ "ขั้นสูง" ถัดจาก "ประสิทธิภาพ" คลิกที่ "ตัวเลือก"

4.เปิดแท็บ "ขั้นสูง" และคลิกที่ "เปลี่ยนแปลง"

5.  ในการเปลี่ยนขนาดของไฟล์เพจจิ้งให้ยกเลิกการเลือกช่องถัดจาก "เลือกขนาดของไฟล์เพจโดยอัตโนมัติ" => เลือกดิสก์ที่คุณต้องการเปลี่ยนไฟล์เพจหรือที่คุณต้องการเพิ่ม => ใส่จุดถัดจาก "ระบุขนาด" => ในฟิลด์ ขนาดดั้งเดิม "ระบุขนาดต่ำสุดเป็น MB สำหรับไฟล์เพจสำหรับดิสก์นี้ => ในฟิลด์" Maximum size "ระบุขนาดสูงสุดเป็น MB สำหรับไฟล์เพจสำหรับไดรฟ์นี้ => คลิก" Set "และ" OK " เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ในการลบไฟล์เพจจิ้งบนดิสก์: คุณสามารถกำหนดขนาดของไฟล์เพจจิ้งบนดิสก์หนึ่งและลบไฟล์บนดิสก์อื่น ยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่องถัดจาก "เลือกขนาดไฟล์เพจโดยอัตโนมัติ" => เลือกไดรฟ์ที่คุณต้องการลบไฟล์เพจ => ใส่จุดถัดจาก "ไม่มีไฟล์เพจจิ้ง" แล้วคลิกที่ "ตั้งค่า" => คลิกที่ "ตกลง" เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

หากต้องการเลือกขนาดไฟล์เพจจิ้งบนระบบดิสก์ให้ ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก "เลือกขนาดไฟล์เพจจิ้งโดยอัตโนมัติ" => เลือกดิสก์ที่คุณต้องการติดตั้งไฟล์เพจจิ้งด้วยขนาดที่ระบบเลือกได้ => ใส่จุดถัดจาก "ขนาดที่ระบบเลือกได้" แล้วคลิก บน "Set" คลิกที่ "OK" เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

หากต้องการทำให้ขนาดไฟล์เพจจิ้งบนดิสก์ทั้งหมดที่ระบบจัดการให้ ทำเครื่องหมายในช่องถัดจาก "เลือกขนาดไฟล์เพจจิ้งโดยอัตโนมัติ" แล้วคลิก "ตกลง" เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

นั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้ถ้าคุณรู้วิธีการอื่นเขียนความคิดเห็น! ขอให้โชคดี🙂