วิธีเพิ่มเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันใน Windows 10

หากคุณมีเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณคุณสามารถแชร์และสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายได้ ในบทความวันนี้เราจะมาดูวิธีต่างๆที่คุณสามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันใน Windows 10

ในการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันคอมพิวเตอร์ของคุณต้องอยู่ในเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ ต้องเปิดเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันและคุณจำเป็นต้องทราบที่อยู่ IP หรือชื่อของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่

เพิ่มเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันในตัวเลือก

1.เปิดเมนู "เริ่ม" และไปที่ "การตั้งค่า"

2.ไปที่ "อุปกรณ์" ทางด้านซ้ายเลือก "เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน" ทางด้านขวาคลิกที่ "เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์"

3.คลิกที่ "เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ"

4.ใส่เครื่องหมายเต็มถัดจาก "เลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันตามชื่อ" ป้อนชื่อหรือที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันเชื่อมต่ออยู่ (คุณต้องป้อน \\ ที่อยู่ ip \ หรือ \\ ชื่อคอมพิวเตอร์ \) ตัวอย่างเช่นเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ d1 ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์คือ 192.168.1.8 หากต้องการเพิ่มเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันนี้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นให้ป้อน \\ d1 \ หรือ \\ 192.168.1.8 \ ในช่อง "เลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันตามชื่อ" เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณแล้วคลิกถัดไป

5.คุณจะได้รับแจ้งให้ติดตั้งไดรเวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์นี้คลิกที่ "ติดตั้งไดรเวอร์" ในบางกรณีคุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ด้วยตัวเอง

6.ในหน้าต่างถัดไปคลิกถัดไปและเสร็จสิ้น ขณะนี้เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันพร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วคุณสามารถปิดตัวเลือกระบบได้

เพิ่มเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันในแผงควบคุม

1.เปิด "แผงควบคุม": วิธีใดวิธีหนึ่ง - ในแถบค้นหาหรือในเมนู "เรียกใช้" (เรียกใช้โดยกดปุ่ม Win + R) เข้าสู่  การควบคุมและกดปุ่ม Enter

2. ทางด้านขวาถัดจาก "มุมมอง" เลือก "ไอคอนขนาดเล็ก" เปิด "อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์"

3. คลิกที่ "เพิ่มเครื่องพิมพ์"

4.คลิกที่ "เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ"

5.ใส่เครื่องหมายเต็มถัดจาก "เลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันตามชื่อ" ป้อนชื่อหรือที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันเชื่อมต่ออยู่ (คุณต้องป้อน \\ ที่อยู่ ip \ หรือ \\ ชื่อคอมพิวเตอร์ \) ตัวอย่างเช่นเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ d1 ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์คือ 192.168.1.8 หากต้องการเพิ่มเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันนี้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นให้ป้อน \\ d1 \ หรือ \\ 192.168.1.8 \ ในช่อง "เลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันตามชื่อ" เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณแล้วคลิกถัดไป

6.คุณจะได้รับแจ้งให้ติดตั้งไดรเวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์นี้คลิกที่ "ติดตั้งไดรเวอร์" ในบางกรณีคุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ด้วยตัวเอง

7.ในหน้าต่างถัดไปให้คลิกถัดไปและเสร็จสิ้น ขณะนี้เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วคุณสามารถปิดแผงควบคุมได้

เพิ่มเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันโดยใช้ PowerShell

1.เปิด PowerShell ในฐานะผู้ดูแลระบบ: วิธีหนึ่งคือเข้าสู่ PowerShell ในแถบค้นหาคลิกขวาที่เครื่องมือที่พบแล้วเลือก "Run as administrator"

2 . ใช้คำสั่งAdd-Printer -ConnectionName "\\ Computer name \ Shared printer name"หรือAdd-Printer -ConnectionName "\\ IP address \ shared printer name" ตัวอย่างเช่นคุณต้องเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันชื่อ Canon MF4400 Series UFRII LT ซึ่งเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ชื่อ D1 และที่อยู่ IP 192.168.1.8 - เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันคุณต้องป้อน  เพิ่ม -Printer -ConnectionName "\\ d1 \ Canon MF4400 Series UFRII LT" แล้วกด Enter ในการเชื่อมต่อโดยใช้ที่อยู่ IP คุณต้องป้อน  Add-Printer -ConnectionName "\\ 192.168.1.8 \ Canon MF4400 Series UFRII LT"แล้วกดปุ่ม Enter

นั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้ถ้าคุณรู้วิธีอื่น - เขียนความคิดเห็น! ความสุขแด่คุณ🙂