อนุญาต Google Chrome ส่วนขยายที่ไม่ระบุตัวตน

โดยค่าเริ่มต้นส่วนขยายทั้งหมดจะปิดใช้งานในโหมดไม่ระบุตัวตนของ Google Chrome วันนี้เราจะมาดูวิธีเปิดใช้งานส่วนขยายในโหมดไม่ระบุตัวตนของ Google Chrome

อนุญาตส่วนขยาย Google Chrome ที่ไม่ระบุตัวตนผ่านไอคอน

1.เปิด Google Chrome

2.  ทางด้านขวาของแถบที่อยู่ค้นหาไอคอนของส่วนขยายที่คุณต้องการเปิดใช้งานในโหมดไม่ระบุตัวตนคลิกขวาที่ส่วนขยายแล้วเลือก "จัดการส่วนขยาย"

3. ถัดจาก "อนุญาตให้ใช้โหมดไม่ระบุตัวตน" ให้คลิกสวิตช์สลับเพื่อให้อยู่ในตำแหน่ง "เปิด"

อนุญาตส่วนขยายที่ไม่ระบุตัวตนของ Google Chrome จากหน้าส่วนขยาย

1. เปิด Google Chrome

2.คลิกที่จุดสามจุดที่มุมขวาบน => เลือก "More tools" => "Extensions" (หรือพิมพ์ chrome: // extensions / ในแถบที่อยู่แล้วกด Enter)

3.  ถัดจากส่วนขยายที่คุณต้องการเปิดใช้งานในโหมดไม่ระบุตัวตนให้คลิกที่ "รายละเอียด"

4.  ถัดจากอนุญาตให้ใช้แบบไม่ระบุตัวตนให้คลิกสวิตช์สลับเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งเปิด

นั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้ขอให้คุณโชคดี🙂