หน้าต่าง Cascade ใน Windows 10

ใน Windows คุณสามารถใช้ตัวเลือกหน้าต่างเรียงซ้อนเพื่อทำให้หน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดซ้อนทับกันในขณะที่ยังคงมองเห็นชื่อเรื่องได้ วันนี้เราจะมาดูวิธีการเรียงซ้อน windows ใน Windows 10

ในพื้นที่ว่างบนทาสก์บาร์ให้คลิกขวาและเลือก Cascade Windows

หากคุณต้องการยกเลิกการจัดเรียงแบบเรียงซ้อนให้คลิกขวาอีกครั้งในพื้นที่ว่างของแถบงานแล้วเลือก "ยกเลิกหน้าต่างทั้งหมดในน้ำตก"

นั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้ขอให้คุณโชคดี🙂