วิธีปิดใช้งาน (เปิดใช้งาน) IPv6 บน Windows

วันนี้เราจะมาดูวิธีเปิดหรือปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน 6 (IPv6) สำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายทั้งหมดหรือเฉพาะใน Windows 7, 8 และ 10

ปิดใช้งาน (เปิดใช้งาน) IPv6 ในคุณสมบัติของอะแด็ปเตอร์

1. ในแถบค้นหาหรือในเมนู Run (เรียกใช้โดยกดปุ่ม Win + R) ป้อนคำสั่ง  ncpa.cpl  แล้วกดปุ่ม Enter

2.คลิกขวาที่อะแดปเตอร์เครือข่ายที่ต้องการแล้วเลือก "Properties"

3.ในการเปิดใช้งาน IPv6 สำหรับอะแดปเตอร์ที่เลือกให้ทำเครื่องหมายในช่องถัดจาก IP เวอร์ชัน 6 (TCP \ IPv6) เพื่อปิดใช้งานให้ยกเลิกการเลือกช่องแล้วคลิก "ตกลง"

ปิดใช้งาน (เปิดใช้งาน) IPv6 สำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายเฉพาะใน PowerShell

วิธีนี้สามารถใช้ได้ใน Windows 8.1 และ Windows 10

1. เปิด PowerShell ในฐานะผู้ดูแลระบบ

2.หากต้องการดูสถานะ IPv6 ปัจจุบันสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายทั้งหมดให้พิมพ์Get-NetAdapterBinding -ComponentID ms_tcpip6แล้วกด Enter จดชื่ออะแดปเตอร์เครือข่าย (เช่น "อีเทอร์เน็ต") ที่คุณต้องการเปิดหรือปิดใช้งาน IPv6

3.ในการเปิดใช้งาน IPv6 ให้ป้อนคำสั่งEnable-NetAdapterBinding -Name "Ethernet" -ComponentID ms_tcpip  (แทนที่ส่วนที่ไฮไลต์เป็นสีแดงด้วยชื่ออะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณ) แล้วกด Enter

ในการปิดใช้งาน IPv6 ให้พิมพ์Disable-NetAdapterBinding -Name "Ethernet" -ComponentID ms_tcpip6 (แทนที่อันที่ไฮไลต์ด้วยสีแดงด้วยชื่ออะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณ) แล้วกด Enter

ปิดใช้งาน (เปิดใช้งาน) IPv6 สำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายทั้งหมดใน PowerShell

วิธีนี้สามารถใช้ได้ใน Windows 8.1 และ Windows 10

1. เปิด PowerShell ในฐานะผู้ดูแลระบบ

ในการเปิดใช้งาน IPv6 ให้ป้อนคำสั่งEnable-NetAdapterBinding -Name "*" -ComponentID ms_tcpip6  แล้วกด Enter

หากต้องการปิดใช้งาน IPv6 ให้พิมพ์Disable-NetAdapterBinding -Name "*" -ComponentID ms_tcpip6  แล้วกด Enter

นั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้ถ้าคุณรู้วิธีอื่น - เขียนความคิดเห็น! ขอให้โชคดี🙂