วิธีเปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ใน Windows 10

Windows Firewall จะเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นใน Windows 10 และช่วยป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์หรือมัลแวร์เข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณทางอินเทอร์เน็ต บทความนี้จะแสดงวิธีต่างๆในการเปิดและปิดไฟร์วอลล์ใน Windows 10

หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ติดตั้งไฟร์วอลล์ของ บริษัท อื่นไม่แนะนำให้ปิดใช้งานไฟร์วอลล์ในตัว หากคุณปิดการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณจะเสี่ยงต่อการเข้าถึงเครือข่ายของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะพูดถึงตัวเลือกมากมายสำหรับการปิดและเปิดใช้งานไฟร์วอลล์ใน Windows 10

เปิดใช้งานไฟร์วอลล์พร้อมการแจ้งเตือน

เมื่อปิดใช้งานไฟร์วอลล์ใน Windows 10 ระบบจะส่งการแจ้งเตือนผ่านศูนย์การแจ้งเตือน "เปิด Windows Firewall" วิธีที่ง่ายที่สุดในการเปิดไฟร์วอลล์คือเปิดศูนย์การแจ้งเตือนและหากมีการแจ้งเตือนให้คลิกซ้ายที่ไฟร์วอลล์หลังจากนั้นไฟร์วอลล์จะทำงาน

เปิดไฟร์วอลล์ในศูนย์ความปลอดภัยและบริการ

เปิด "แผงควบคุม": วิธีใดวิธีหนึ่ง - ในแถบค้นหาหรือในเมนู "เรียกใช้" (เรียกใช้โดยการกดปุ่ม Win + R) เข้าสู่ตัวควบคุมคำสั่ง  และกดปุ่ม Enter

ที่ด้านขวาบนถัดจาก "view" ให้เลือก "Large icons" => ค้นหาในรายการและเปิด "Security and Service Center"

ภายใต้ Network Firewall คลิก Turn On Now

การเปิดใช้งาน Windows Firewall ผ่านการตั้งค่า

เปิด "แผงควบคุม": วิธีใดวิธีหนึ่ง - ในแถบค้นหาหรือในเมนู "เรียกใช้" (เรียกใช้โดยการกดปุ่ม Win + R) เข้าสู่ตัวควบคุมคำสั่งและกดปุ่ม Enter

ที่ด้านขวาบนถัดจาก "view" ให้เลือก "Large icons" => ค้นหาในรายการและเปิด "Windows Firewall"

มีสองวิธีในการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์:

  • เพียงคลิกที่ "ใช้ตัวเลือกที่แนะนำ";

  • หรือคลิกที่ "เปิดหรือปิด Windows Firewall"

และในหน้าต่างถัดไปให้เลือกช่อง "เปิดไฟร์วอลล์ Windows" สองครั้ง

เปิด Windows Firewall ในบริการ

วิธีที่สี่ในการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์: ป้อนservices.mscในแถบค้นหา  และเลือกจากผลลัพธ์ที่พบ

ในคอลัมน์ที่สองให้ค้นหาและดับเบิลคลิก "Windows Firewall"

คลิก "Start" และหากคุณต้องการเปิดเครื่องหลังจากรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ให้เลือก "Automatic" ในช่อง "Startup type"

ตอนนี้ไฟร์วอลล์เปิดอยู่เพียงแค่ปิดการตั้งค่า

ปิดใช้งาน Windows Firewall ในบริการ

วิธีแรกในการปิดใช้งานไฟร์วอลล์: ในแถบค้นหาป้อน  services.mscและเลือกจากผลลัพธ์ที่พบ

ในคอลัมน์ที่สองให้ค้นหาและดับเบิลคลิก "Windows Firewall"

คลิก "หยุด" และหากคุณไม่ต้องการให้เปิดเครื่องหลังจากรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ในช่อง "ประเภทการเริ่มต้น" ให้เลือก "ปิดใช้งาน"

ตอนนี้ไฟร์วอลล์ถูกปิดใช้งานเพียงแค่ปิดการตั้งค่า

ปิดการใช้งาน Windows Firewall ในการตั้งค่า

เปิด "แผงควบคุม": วิธีใดวิธีหนึ่ง - ในแถบค้นหาหรือในเมนู "เรียกใช้" (เรียกใช้โดยการกดปุ่ม Win + R) เข้าสู่ตัวควบคุมคำสั่งและกดปุ่ม Enter

ที่ด้านขวาบนถัดจาก "view" ให้เลือก "Large icons" => ค้นหาในรายการและเปิด "Windows Firewall"

ทางด้านซ้ายให้เปิดเปิดหรือปิด Windows Firewall

ตรวจสอบช่อง "Disable Windows Firewall" อีกครั้งจากนั้นคลิกที่ "OK"

เปิดหรือปิด Windows Firewall จากบรรทัดคำสั่ง

เรียกใช้บรรทัดคำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบ: คลิกขวาที่เมนู "Start" และเลือก "Command line (administrator)";

 หากต้องการปิดใช้งานไฟร์วอลล์สำหรับโปรไฟล์เครือข่ายทั้งหมดให้รันคำสั่ง:  netsh advfirewall ตั้งค่าสถานะ allprofiles ปิด

 ในการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์สำหรับโปรไฟล์เครือข่ายทั้งหมดให้รันคำสั่ง:   netsh advfirewall ตั้งค่าสถานะ allprofiles เป็นเปิด

ในการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์สำหรับโปรไฟล์เครือข่ายปัจจุบันให้รันคำสั่ง:  netsh advfirewall ตั้งค่าสถานะ currentprofile ไว้

หากต้องการปิดใช้งานไฟร์วอลล์สำหรับโปรไฟล์เครือข่ายปัจจุบันให้รันคำสั่ง:  netsh advfirewall ตั้งค่าสถานะ currentprofile ปิด

ในการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์สำหรับโปรไฟล์เครือข่ายโดเมนให้รันคำสั่ง:   netsh advfirewall set domainprofile state on

หากต้องการปิดใช้งานไฟร์วอลล์สำหรับโปรไฟล์เครือข่ายโดเมนให้รันคำสั่ง:   netsh advfirewall set domainprofile state off

ในการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์สำหรับโปรไฟล์เครือข่ายส่วนตัวให้รันคำสั่ง:  netsh advfirewall ตั้งค่าสถานะ privateprofile

หากต้องการปิดใช้งานไฟร์วอลล์สำหรับโปรไฟล์เครือข่ายส่วนตัวให้รันคำสั่ง:  netsh advfirewall ตั้งค่าสถานะ privateprofile ปิด

ในการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์สำหรับโปรไฟล์เครือข่ายสาธารณะให้รันคำสั่ง:  netsh advfirewall ตั้งค่าสถานะ publicprofile

หากต้องการปิดใช้งานไฟร์วอลล์สำหรับโปรไฟล์เครือข่ายสาธารณะให้รันคำสั่ง:  netsh advfirewall ตั้งค่าสถานะ publicprofile ปิด

เปิดหรือปิด Windows Firewall ใน PowerShell

ในแถบค้นหาเขียน PowerShell และคลิกที่ผลการค้นหาด้วยปุ่มเมาส์ขวา "Run as administrator"

 หากต้องการปิดใช้งานไฟร์วอลล์สำหรับโปรไฟล์เครือข่ายทั้งหมดให้รันคำสั่ง: Set-NetFirewallProfile -Enabled False

ในการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์สำหรับโปรไฟล์เครือข่ายทั้งหมดให้รันคำสั่ง:  Set-NetFirewallProfile -Enabled True

ในการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์สำหรับโปรไฟล์เครือข่ายโดเมนให้รันคำสั่ง: Set-NetFirewallProfile -Profile Domain -Enabled True

หากต้องการปิดใช้งานไฟร์วอลล์สำหรับโปรไฟล์เครือข่ายโดเมนให้รันคำสั่ง: Set-NetFirewallProfile -Profile Domain -Enabled False

ในการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์สำหรับโปรไฟล์เครือข่ายส่วนตัวให้รันคำสั่ง: Set-NetFirewallProfile -Profile Private -Enabled True

หากต้องการปิดใช้งานไฟร์วอลล์สำหรับโปรไฟล์เครือข่ายส่วนตัวให้รันคำสั่ง: Set-NetFirewallProfile -Profile Private -Enabled False

ในการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์สำหรับโปรไฟล์เครือข่ายสาธารณะให้รันคำสั่ง: Set-NetFirewallProfile -Profile Public -Enabled True

หากต้องการปิดใช้งานไฟร์วอลล์สำหรับโปรไฟล์เครือข่ายสาธารณะให้รันคำสั่ง: Set-NetFirewallProfile -Profile Public -Enabled False

นั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้หากมีการเพิ่มเติม - เขียนความคิดเห็น! ขอให้โชคดี🙂