วิธีปิดการใช้งาน about: config ใน Mozilla Firefox

วันนี้เราจะมาดูวิธีปิดการใช้งาน about: config ในเบราว์เซอร์ Mozilla Firefox

1 . ในแถบค้นหาหรือบนเมนู Run (Win + R) พิมพ์  regedit แล้วกด Enter

2.ไปที่เส้นทาง  HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Policies คลิกขวาที่ส่วนนโยบายเลือก "New" => "Section" => ตั้งชื่อส่วนใหม่  Mozilla

3.คลิกที่ส่วน Mozilla ด้วยปุ่มขวาของเมาส์เลือก "New" => "Section" => ตั้งชื่อส่วนใหม่  Firefox

4.หากต้องการปิดใช้งานabout: config -คลิกขวาที่ส่วน Firefox เลือก "New" => "DWORD Parameter (32 bit)" => ตั้งชื่อพารามิเตอร์ใหม่  BlockAboutConfig

เปิดพารามิเตอร์ BlockAboutConfig ป้อน1ในช่อง "ค่า"  แล้วคลิก "ตกลง"

5. หากต้องการปิดใช้งานabout: support -คลิกขวาที่ส่วน Firefox เลือก "New" => "DWORD (32-bit) parameters" => ตั้งชื่อพารามิเตอร์ใหม่BlockAboutSupport

เปิดพารามิเตอร์ BlockAboutSupport ในช่อง "Value" ให้ป้อน1และคลิกที่ "OK"

6.  หากต้องการปิดใช้งานAbout: Addons -คลิกขวาที่ส่วน Firefox เลือก "New" => "DWORD Parameter (32 bits)" => ตั้งชื่อพารามิเตอร์ใหม่BlockAboutAddons

เปิดพารามิเตอร์ BlockAboutAddons ป้อน1ในช่อง "ค่า" แล้วคลิก "ตกลง"

4.หากต้องการปิดใช้งาน About: Profiles  -คลิกขวาที่ส่วน Firefox เลือก "New" => "DWORD Parameter (32 bits)" => ตั้งชื่อพารามิเตอร์ใหม่  BlockAboutProfiles

เปิดพารามิเตอร์ BlockAboutProfiles ป้อน1ในช่อง "ค่า" แล้วคลิก "ตกลง"

นั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้ขอให้คุณโชคดี🙂