วิธีฟอร์แมตไดรฟ์ใน Windows 10

ในบทความของวันนี้เราจะมาดูวิธีต่างๆในการฟอร์แมตไดรฟ์ใน Windows 10

การจัดรูปแบบเป็นขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้งานเบื้องต้น เมื่อทำการฟอร์แมตคุณสามารถเลือกระบบไฟล์ NTFS, REFS, exFAT, FAT32 หรือ FAT คุณยังเลือกการจัดรูปแบบที่รวดเร็วหรือเต็มรูปแบบ ในระหว่างการฟอร์แมตแบบเต็มไฟล์จะถูกลบออกจากไดรฟ์ข้อมูลและดิสก์จะถูกสแกนหาเซกเตอร์เสีย ในระหว่างการฟอร์แมตอย่างรวดเร็วไฟล์จะถูกลบออกจากไดรฟ์ข้อมูล แต่ดิสก์จะไม่ถูกสแกนหาเซกเตอร์เสีย

ฟอร์แมตดิสก์ใน explorer

1.เปิด Explorer => คลิกขวาที่ไดรฟ์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบและเลือก "รูปแบบ" (หรือเลือกไดรฟ์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบคลิกที่ "จัดการ" ที่ด้านบนของ Ribbon แล้วเลือก "รูปแบบ")

2.เลือกระบบไฟล์และขนาดของการจัดสรรหน่วย (ควรใช้ค่าเริ่มต้นจะดีกว่า) ถัดจาก "Volume label" เขียนชื่อสำหรับดิสก์ที่เลือก => เพื่อการฟอร์แมตอย่างรวดเร็ว - ทำเครื่องหมายในช่องถัดจาก "Quick" สำหรับการจัดรูปแบบทั้งหมด - ยกเลิกการเลือกช่องถัดจาก "Quick" แล้วคลิก "เริ่ม"

3.คำเตือนจะปรากฏในหน้าต่าง "Attention! Formatting จะลบข้อมูลทั้งหมดในดิสก์นี้คลิก" OK "เพื่อเริ่มการฟอร์แมต" Cancel "เพื่อยกเลิก" คลิก "ตกลง" เพื่อดำเนินการต่อ

ในตอนท้ายของการจัดรูปแบบคุณจะเห็นหน้าต่าง "Formatting Complete" คลิก "OK"

ฟอร์แมตดิสก์ในการจัดการดิสก์

1.เปิด "การจัดการดิสก์": วิธีใดวิธีหนึ่ง - ในแถบค้นหาหรือในเมนูเรียกใช้เขียนdiskmgmt.mscแล้วกด Enter (คุณสามารถคลิกขวาบนเมนูเริ่มแล้วเลือก "การจัดการดิสก์")

2.คลิกขวาที่ดิสก์ที่คุณต้องการฟอร์แมตแล้วเลือก "รูปแบบ" จากเมนูบริบท

3.ถัดจาก "Volume label" เขียนชื่อสำหรับดิสก์ที่เลือก => เลือกระบบไฟล์ => ขอแนะนำให้ปล่อยขนาดคลัสเตอร์ไว้เป็นค่าเริ่มต้น => ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย "รูปแบบด่วน" หากคุณต้องการดำเนินการในรูปแบบเต็ม => คลิก "ตกลง"

4. "การจัดรูปแบบไดรฟ์ข้อมูลจะลบข้อมูลทั้งหมดในไดรฟ์ข้อมูลนั้นก่อนจัดรูปแบบให้สำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่" คลิกตกลง

ฟอร์แมตดิสก์ในบรรทัดคำสั่ง

1.เปิดพรอมต์คำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบ: วิธีหนึ่งคือคลิกขวาที่เมนู "เริ่ม" แล้วเลือก "พรอมต์คำสั่ง (ผู้ดูแลระบบ)"

2.พิมพ์คำสั่ง  Diskpart แล้วกดปุ่ม Enter => พิมพ์ปริมาณรายการ คำสั่ง  แล้วกดปุ่ม Enter ใส่ใจกับหมายเลขโวลุ่มที่คุณต้องการจัดรูปแบบ ตัวอย่างเช่นเราต้องฟอร์แมตไดรฟ์ F หลังจากป้อนคำสั่ง list volume เราจะเห็นว่านี่คือ "Volume 4"

3.ป้อนคำสั่ง  เลือกระดับเสียง #  แล้วกด Enter (# ควรแทนที่ด้วยหมายเลขของโวลุ่มที่คุณต้องการจัดรูปแบบ) ในตัวอย่างของเราหมายเลขโวลุ่มคือ  4ดังนั้นคำสั่งจะมีลักษณะดังนี้  เลือกโวลุ่ม 4

4.สำหรับการจัดรูปแบบอย่างรวดเร็วให้ใช้รูปแบบคำสั่ง  fs = quick  สำหรับการจัดรูปแบบเต็มให้ใช้คำสั่ง  format fs =

ตัวอย่างเช่นเราต้องการเริ่มการจัดรูปแบบอย่างรวดเร็วของโวลุ่มที่เลือกเลือกระบบไฟล์ "ntfs" และชื่อ "Test Disk" คำสั่งจะมีลักษณะเช่นนี้  fs = ntfs label = "Test Disk" อย่างรวดเร็ว หลังจากป้อนคำสั่งแล้วให้คลิก "ตกลง"

ในระหว่างกระบวนการจัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์ของความสมบูรณ์จะปรากฏขึ้นและเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการคุณจะเห็นข้อความว่า "DiskPart จัดรูปแบบไดรฟ์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว"

ฟอร์แมตไดรฟ์ใน PowerShell

1.เปิด PowerShell ในฐานะผู้ดูแลระบบ: วิธีหนึ่งคือการเขียน PowerShell ในแถบค้นหาคลิกขวาที่ผลลัพธ์ที่พบและเลือก "Run as administrator"

2.ป้อนคำสั่ง  Get-Partition แล้วกดปุ่ม Enter รายการวอลุ่มจะเปิดขึ้นจำตัวอักษรของไดรฟ์ข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

3.สำหรับการจัดรูปแบบอย่างรวดเร็วให้ใช้คำสั่ง  Format-Volume -DriveLetter "Volume letter" -FileSystem -NewFileSystemLabel " Volume label "สำหรับการจัดรูปแบบเต็มให้ใช้คำสั่ง Format-Volume -DriveLetter "Volume letter" -FileSystem -NewFileSystemLabel "Volume label" -Full 

ตัวอย่างเช่นฉันต้องการฟอร์แมตไดรฟ์ F เพื่อให้ประเภทของระบบไฟล์หลังจากการฟอร์แมตเป็น "Ntfs" และชื่อของมันคือ "Test Disk" คำสั่งจะมีลักษณะดังนี้  Format-Volume -DriveLetter "F" -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel "test disk" - เต็ม หลังจากป้อนคำสั่งให้กดปุ่ม Enter

นั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้ถ้าคุณรู้วิธีอื่น - เขียนความคิดเห็น! ขอให้โชคดี🙂