เปลี่ยนหน้าเปิดเมื่อเปิด Microsoft Edge Chromium

วันนี้เราจะมาดูวิธีกำหนดค่าเบราว์เซอร์ Microsoft Edge Chromium เพื่อเปิดแท็บใหม่เมื่อเริ่มต้นใช้งานแท็บที่เปิดต่อเมื่อปิดเบราว์เซอร์หรือเปิดหน้าที่คุณระบุเสมอ

1.เปิดเบราว์เซอร์ Microsoft Edge Chromium

2.วางขอบ: // settings / onStartupลงในแถบที่อยู่แล้วกด Enter หรือไปที่เมนูเบราว์เซอร์ (โดยคลิกที่จุดสามจุดที่ด้านขวาบน) => "ตัวเลือก" => ถัดจาก "ตัวเลือก" ที่ด้านซ้ายบนคลิกที่เส้นคู่ขนานสามเส้นแล้วเลือก "เมื่อเริ่มต้น"

3.หากคุณต้องการให้แท็บใหม่เปิดขึ้นทุกครั้งที่คุณเริ่มเบราว์เซอร์ให้ใส่เครื่องหมายหยุดเต็มหน้า "เปิดแท็บใหม่"

หากคุณต้องการให้หน้าต่างๆเปิดขึ้นเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์เพื่อเปิดขึ้นเมื่อ Microsoft Edge Chromium เริ่มทำงานให้ใส่จุดถัดจาก "ดำเนินการต่อจากจุดที่คุณค้างไว้"

หากคุณต้องการให้เพจใดเพจหนึ่งเปิดขึ้นมาเมื่อคุณเริ่มเบราว์เซอร์ของคุณให้หยุดเต็มหน้า "เปิดเพจเฉพาะหรือเพจ" แล้วเพิ่มเพจที่คุณต้องการ คุณสามารถเข้าไปและลบเพจที่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

เมื่อคุณเลือกสิ่งที่คุณต้องการเพียงแค่ปิดแท็บการตั้งค่า นั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้ขอให้คุณโชคดี🙂