วิธีบล็อก (อนุญาต) การแจ้งเตือนใน Google Chrome

ในบางไซต์ Google Chrome ขออนุญาตจากคุณเพื่อแสดงการแจ้งเตือนคุณจะอนุญาตหรือบล็อกก็ได้ หากคุณอนุญาตการแจ้งเตือนจะปรากฏบนเดสก์ท็อปเป็นระยะ ในบทความวันนี้เราจะดูวิธีบล็อกหรืออนุญาตการแจ้งเตือนใน Google Chrome

  บล็อก (อนุญาต) คำขอการแจ้งเตือนสำหรับทุกไซต์

คุณอาจสังเกตเห็นว่าในบางไซต์ข้อความ "แสดงการแจ้งเตือน" ปรากฏขึ้นและมีตัวเลือก "อนุญาต" หรือ "บล็อก" เพื่อไม่ให้เห็นคำขอดังกล่าวคุณต้องทำสิ่งต่อไปนี้:

  ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ Chrome ให้ป้อนchrome: // settings / content / notificationแล้วกดปุ่ม Enter หรือไปที่จุดสามจุดที่มุมขวาบน => เลือก "การตั้งค่า" => "ขั้นสูง" => "การตั้งค่าเนื้อหา" => "การแจ้งเตือน" หากต้องการบล็อกคำขออนุญาตในการส่งการแจ้งเตือน - ถัดจาก "ขออนุญาตก่อนส่ง" คลิกที่สวิตช์

หากคุณต้องการอนุญาตให้ส่งการแจ้งเตือนให้คลิกที่สวิตช์ถัดจาก "ถูกบล็อก"

  บล็อก (อนุญาต) การแจ้งเตือนสำหรับไซต์เฉพาะ

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละไซต์แยกกัน นั่นคืออนุญาตหรือบล็อกการส่งการแจ้งเตือนสำหรับไซต์ที่คุณระบุ

1.ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ Chrome ให้ป้อนchrome: // settings / content / notificationแล้วกดปุ่ม Enter หรือไปที่จุดสามจุดที่มุมขวาบน => เลือก "การตั้งค่า" => "ขั้นสูง" => "การตั้งค่าเนื้อหา" => "การแจ้งเตือน" มีสองรายการที่นี่ "บล็อก" และ "อนุญาต"

2.คุณสามารถลบไซต์ออกจากรายการ "บล็อก" หรือ "อนุญาต" ตรงข้ามไซต์ที่คุณต้องการลบออกจากรายการคลิกที่จุดสามจุดแล้วเลือก "ลบ" (คุณสามารถเลือก "บล็อก" หรือ "อนุญาต" ได้ด้วย)

3.คุณสามารถเพิ่มไซต์ใดก็ได้ในรายการใดรายการหนึ่ง: คลิกที่ "เพิ่ม" ในรายการ "อนุญาต" หรือในรายการ "บล็อก"

ป้อนที่อยู่ของไซต์ที่คุณต้องการ (ตัวอย่างเช่น //vynesimozg.com:443) แล้วคลิกที่ "เพิ่ม"

 ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับไซต์ที่เปิดอยู่

เปิดไซต์ที่คุณต้องการกำหนดค่าการแจ้งเตือนใน Google Chrome => ในแถบที่อยู่ทางด้านซ้ายของที่อยู่ไซต์คลิกที่ "ข้อมูลไซต์" => ตรงข้ามกับ "การแจ้งเตือน" คุณสามารถเลือกการดำเนินการที่คุณต้องการได้

คุณยังสามารถไปที่ "ข้อมูลไซต์" คลิกที่ "การตั้งค่าไซต์"

ตรงข้าม "การแจ้งเตือน" เลือกรายการที่คุณต้องการ

โหลดหน้านี้ซ้ำเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

นั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้ถ้าคุณรู้วิธีอื่น - เขียนความคิดเห็น! ความสุขแด่คุณ🙂