เปิดใช้งานการตรวจสอบการสะกดใน Google Chrome

วันนี้เราจะมาดูวิธีเปิดใช้งานการตรวจสอบการสะกดในเบราว์เซอร์ Google Chrome และวิธีเลือกภาษาที่จะตรวจสอบ

1.เปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome

2.วางchrome: // settings / languagesลงในแถบที่อยู่  แล้วกด Enter หรือคลิกที่จุดสามจุดที่ด้านขวาบนแล้วไปที่ "Settings" => "Additional" => "Languages"

3.เลือกประเภทของเช็ค ถัดจากตัวตรวจสอบการสะกดให้หยุดเต็มถัดจากตัวตรวจสอบการสะกดพื้นฐานหรือตัวตรวจสอบการสะกดขั้นสูง

4.ในย่อหน้า "สำหรับภาษาใดที่ใช้การตรวจสอบการสะกด" ตรงข้ามกับภาษาที่ต้องการให้คลิกที่สวิตช์เพื่อให้เป็น "เปิด" (ดูภาพ).

หากภาษาที่ต้องการไม่อยู่ในรายการให้คลิกที่ "เพิ่มภาษา" ก่อน

ทำเครื่องหมายในช่องถัดจากภาษาที่ต้องการและคลิกที่ "เพิ่ม"

นั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้ขอให้คุณโชคดี🙂