วิธีคืนค่านโยบายความปลอดภัยภายในเครื่องเริ่มต้นใน Windows 10, 8, 7

วันนี้เราจะมาดูวิธีรีเซ็ตนโยบายความปลอดภัยภายในเครื่องเป็นค่าเริ่มต้นใน Windows 10, 8 และ 7 อย่างรวดเร็ว

1.   เปิดบรรทัดคำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบ: วิธีใดวิธีหนึ่ง - ในแถบค้นหาให้ป้อน  cmd => คลิกขวาที่ "Command line" เลือก "Run as administrator"

2.พิมพ์คำสั่ง  secedit / configure / cfg% windir% \ inf \ defltbase.inf / db defltbase.sdb / verboseแล้วกด Enter

นั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้ถ้าคุณรู้วิธีอื่น - เขียนความคิดเห็น! ขอให้โชคดี🙂